Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko

Ogłoszenie o naborze

nr 1 /2009

Wójt Gminy Grudziądz

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędniczeKierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

2. Stanowisko: Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

3. Wymagania:

wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo; architektura; urbanistyka; planowanie przestrzenne,

b) co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

c) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o drogach publicznych,

b) dobra znajomość oprogramowania MS Office,

c) posiadanie uprawnień budowlanych,

d) posiadanie prawa jazdy kat. B,

e) umiejętność kierowani a zespołem pracowników,

f) dyspozycyjność, sumienność, komunikatywność odpowiedzialność.

4. Zakres wykonywanych czynności:

a) kierowanie działalnością Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

b) nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

c) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań referatu,

d) nadzór organizacyjny nad realizacją inwestycji, współpraca z inspektorami nadzoru,

e) sprawy związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego,

f) udział w przeprowadzaniu przetargów w związku z prowadzonymi inwestycjami i remontami na terenie gminy,

g) udział w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej,

h) inne prace zlecone przez Wójta.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02. 101. 9260)”,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy (oryginały do wglądu),

e) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie , ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) referencje z poprzednich miejsc pracy.

7. Termin i miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty należy składać w terminie do 4 sierpnia 2009 roku do godz. 15 z podanym telefonem kontaktowym w pok. 102 Urzędu Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Grudziądz po danym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Grudziądz. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

                                                                                           Wójt Gminy Grudziądz

                                                                                         /-/ mgr inż. Jan Tesmer


Wytworzył: Wójt Gminy Grudziądz - Jan Tesmer (14 lipca 2009)
Opublikował: Tomasz Makowski (14 lipca 2009, 09:38:26)

Ostatnia zmiana: Tomasz Makowski (16 lipca 2009, 09:33:33)
Zmieniono: korekta błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2520

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij