Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · Kody pocztowe
  · Status Gminy
 AKTUALNOŚCI
 KONKURSY
  · Ogłoszenia o konkursach
 RADA GMINY
  · Zadania i uprawnienia
  · Plan pracy Rady Gminy
  · Terminy posiedzeń
  · Skład Rady
  · Wnioski radnych
  · Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  · · 2010-2016
  · Komisje
  · Protokoły z posiedzeń Komisji
  · · 2010-2015
  · · · Komisja rewizyjna
  · · · Komisja budżetu, finansów
  · · · Komisja rolnictwa i porządku publicznego
  · · · Komisja zdrowia, oświaty, kultury, pomocy społecznej
  · Wnioski i opinie komisji
  · Plany pracy komisji
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Archiwum oświadczeń
  · Sesja on-line i archiwum nagrań
  · Projekty uchwał
  · · 2020
  · · 2019
 URZĄD GMINY
  · Dane adresowe
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Kompetencje organu wykonawczego
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Zarządzenia Wójta
  · · 2007
  · Zastępca Wójta
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Sekretarz Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Archiwum - Oświadczenia majątkowe
  · Skarbnik Gminy
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Regulamin organizacyjny
  · Referaty
  · Samodzielne stanowiska
  · Oświadczenia majątkowe
  · Numery rachunków bankowych
  · Stan zatrudnienia
  · Przyznane lokale socjalne
  · · 2012
  · · 2011
  · e-Urząd
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SOŁECTWA
  · Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim
  · · Zapytania ofertowe
  · · Zamówienia Publiczne
  · Szkoła Podstawowa w Mokrem
  · · Zapytania ofertowe
  · Szkoła Podstawowa w Piaskach
  · · Zapytania ofertowe
  · Szkoła Podstawowa w Sztynwagu
  · · Zamówienia Publiczne
  · · Zapytania ofertowe
  · Szkoła Podstawowa w Sosnówce
  · · Zapytania ofertowe
  · Szkoła Podstawowa w Dusocinie
  · · Zapytania ofertowe
  · Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
  · · Zapytania ofertowe
  · Przedszkole w Małym Rudniku
  · · Zapytania ofertowe
  · · Zamówienia Publiczne
  · Gminny Ośrodek Kultury
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Nabór na partnerstwo
  · Gminna Biblioteka Publiczna
  · Zakład Opieki Zdrowotnej
  · · Ogłoszenia o konkursach
  · · Zamówienia publiczne
  · Sołectwa
  · Rejestr Instytucji Kultury
 MAJĄTEK I FINANSE
  · Budżet
  · · Budżet Gminy
  · Majątek gminy
  · Sprawozdania z wykonania budżetu - kwartalne
  · Sprawozdania z wykonania budżetu - półroczne, roczne
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Informacje z wykonania budżetu - kwartalne
  · Wydatki na ogłoszenia płatne
  · Umorzenia, odroczenia, raty
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · Fundacje i Stowarzyszenia dofinansowane z JST
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · Bilans
  · Raport o stanie gminy
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Stanowiska i opinie
  · Podatki i opłaty
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · Indywidualne interpretacje podatkowe
  · · Pomoc publiczna w rolnictwie inna niż pomoc de minimis
  · · Udzielone ulgi
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Formularze informacyjne
  · Programy i inne zamierzenia
  · Sposoby stanowienia gminnych przepisów
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Karty informnacyjne SIOS
  · Ekoportal
  · Sprawozdania i raporty
  · Programy
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Skargi i wnioski
  · Działalność gospodarcza
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Ochrona środowiska
  · Budownictwo
  · Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  · · Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Zezwolenia jednorazowe
  · · Zezwolenia cateringowe
  · · Informacje dodatkowe
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Zajmowanie pasa drogowego
  · Uzgodnienie lokalizacji wjazdu
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Oświata
  · Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  · Gospodarka gruntami
  · Ewidencja ludności - Dowody osobiste
  · Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  · Rolnictwo
  · Zwrot podatku akcyzowego
  · Informacja dla osób niesłyszących
  · Gospodarka wodno-kanalizacyjna
  · Gospodarka odpadami
  · Karta Dużej Rodziny
  · Egzekucja należności pieniężnych
  · · Należności - woda, ścieki
  · · Należności - czynsze
  · · Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Raty
  · · Koszty egzekucji
  · Petycje
  · · Rejestr petycji
  · · Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach
  · Zgromadzenia
  · · Informacje o zgłaszaniu zgromadzeń
  · · Tryb zwykły
  · Ochrona danych osobowych
  · Sprawy obronne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
  · Platforma zakupowa poniżej 30 tys. euro
  · Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  · Sprzedaż mienia
  · · Ogłoszenia o sprzedaży
  · · Archiwum
  · Sprzedaż nieruchomości
  · · Ogłoszenia o sprzedaży
  · · Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzeadży
  · · Archiwum
  · Zapytania ofertowe - archiwum
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 PRZEPROWADZONE KONTROLE
  · Kontrole zewnętrzne
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · Kontrole wewnętrzne
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
 WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 WYBORY POWSZECHNE
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  · Referendum 2015
  · Wybory Prezydenckie 2015
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014
  · Wybory Parlamentarne 2011
  · Wybory Prezydenckie 2010
  · Wybory Samorządowe 2010
  · Wybory uzupełniające
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij